Ketika Eliezer Beri Kesaksian dengan Mata Merah Berkaca-Kaca di Persidangan